Dla agencji promocyjnych

Dla agencji promocyjnych

Użytkownikami Promo-Planu w agencji promocyjnej są przede wszystkim osoby bezpośrednio zarządzające klientami (Account Managers, Account Executive), które albo przyjmują zaproszenia do projektów inicjowanych przez swoich klientów, albo sami zakładają promocje w systemie i zarządzają projektem promocyjnym.

Dla detalistów

Dla detalistów

Użytkownikami Promo-Planu w sieci handlowej są przede wszystkim kupcy, specjaliści ds. marketingu i zarządzania kategorią oraz kierownicy hal.
Podstawową zaletą aplikacji jest uproszczenie procesu komunikacji promocyjnej pomiędzy centralą sieci a sklepami. Poprzez nadanie obowiązku pracownikom hal informowania o ekspozycjach promocyjnych w sklepie osiągamy możliwość porównywania zaplanowanych promocji z ich egzekucja w terenie.

Dla producentów i usługodawców

Dla producentów i usługodawców

Użytkownikami Promo-Planu w firmie produkcyjnej (dobra konsumpcyjne) są przede wszystkim działy marketingu, marketingu handlowego (trade marketingu) i sprzedaży natomiast w firmie usługowej (usługi dla ludności i usługi dla firm) są przede wszystkim działy marketingu.

Aplikacja Promo-Plan

Aplikacja Promo-Plan

Promo-Plan to pierwsza na rynku uniwersalna aplikacja służąca do zarządzania procesem szeroko rozumianych promocji.
Dedykowana jest do różnego rodzaju odbiorców: producentów, usługodawców, sieci handlowych, domów mediowych, agencji reklamowych i innych podmiotów, które mają swoją rolę w procesie tworzenia, egzekucji czy ewaluacji działań i produktów promocyjnych.

Kontrola kosztów promocji

Kontrola kosztów promocji

Bieżąca kontrola kosztów i końcowe rozliczanie promocji często przysparza dużych trudności, ze względu na zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji. Promo-Plan pozwala na stałe monitorowanie kosztów przez wszystkie upoważnione strony a na koniec generuje rozliczenie. Jednocześnie dane kosztowe można w łatwy sposób wyeksportować do innych aplikacji w celu dalszej analizy.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Praca w jednym systemie pozwala zaoszczędzić czas, informacja zapisana raz jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba jej kopiować i wysyłać np. mailem, wystarczy zaprosić nową osobę do promocji. Poprzez wprowadzanie danych przez wielu użytkowników, unikamy duplikowania pracy oraz potrzeby łączenia danych z kilku różnych źródeł.
Dodatkowo dzięki możliwości zapisywania raz stworzonych schematów działań, przygotowanie każdej kolejnej promocji wymaga znacznie mniej czasu.

Baza wiedzy firmy

Baza wiedzy firmy

Dzięki Promo-Plan wszystkie działania promocyjne wraz z materiałami dodatkowymi zapisywane są w jednej bazie danych, a nie w dziesiątkach katalogów i programów pocztowych pracowników firmy. Dzięki temu wszyscy upoważnieniu użytkownicy mają dostęp do danych archiwalnych i wniosków. Powstała z czasem Baza Wiedzy firmy jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla zarządu, dla nowych pracowników, czy w przypadku zastępstw w firmie.