Dla agencji promocyjnych

Użytkownikami Promo-Planu w agencji promocyjnej są przede wszystkim osoby bezpośrednio zarządzające klientami (Account Managers, Account Executive), które albo przyjmują zaproszenia do projektów inicjowanych przez swoich klientów, albo sami zakładają promocje w systemie i zarządzają projektem promocyjnym.
Z punktu widzenia agencji jedną z najważniejszych funkcji Promo-Planu jest możliwość zaplanowania w czasie wielu działań równolegle, przypisania czasu realizacji i kontrola osób zaangażowanych w projekt. Jednocześnie niezwykle ważna jest możliwość kontroli działań w terenie, wyznaczania indywidualnych celów, raportowania wyników i ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
Dzięki temu, że wszystkie dane są wprowadzane na bieżąco, Account Manager może w prosty sposób kontrolować budżet i ma dużą elastyczność działania i reagowania na nieprzewidziane sytuacje.
Poza podstawowymi funkcjami Promo-Plan może również zostać wykorzystany do zarządzania materiałami promocyjnymi (logistyka, raportowanie wykorzystania materiałów, kontrola kosztów).

Kontrola kosztów promocji

Kontrola kosztów promocji

Bieżąca kontrola kosztów i końcowe rozliczanie promocji często przysparza dużych trudności, ze względu na zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji. Promo-Plan pozwala na stałe monitorowanie kosztów przez wszystkie upoważnione strony a na koniec generuje rozliczenie. Jednocześnie dane kosztowe można w łatwy sposób wyeksportować do innych aplikacji w celu dalszej analizy.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Praca w jednym systemie pozwala zaoszczędzić czas, informacja zapisana raz jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba jej kopiować i wysyłać np. mailem, wystarczy zaprosić nową osobę do promocji. Poprzez wprowadzanie danych przez wielu użytkowników, unikamy duplikowania pracy oraz potrzeby łączenia danych z kilku różnych źródeł.
Dodatkowo dzięki możliwości zapisywania raz stworzonych schematów działań, przygotowanie każdej kolejnej promocji wymaga znacznie mniej czasu.

Baza wiedzy firmy

Baza wiedzy firmy

Dzięki Promo-Plan wszystkie działania promocyjne wraz z materiałami dodatkowymi zapisywane są w jednej bazie danych, a nie w dziesiątkach katalogów i programów pocztowych pracowników firmy. Dzięki temu wszyscy upoważnieniu użytkownicy mają dostęp do danych archiwalnych i wniosków. Powstała z czasem Baza Wiedzy firmy jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla zarządu, dla nowych pracowników, czy w przypadku zastępstw w firmie.