Dla detalistów

Użytkownikami Promo-Planu w sieci handlowej są przede wszystkim kupcy, specjaliści ds. marketingu i zarządzania kategorią oraz kierownicy hal.
Podstawową zaletą aplikacji jest uproszczenie procesu komunikacji promocyjnej pomiędzy centralą sieci a sklepami. Poprzez nadanie obowiązku pracownikom hal informowania o ekspozycjach promocyjnych w sklepie osiągamy możliwość porównywania zaplanowanych promocji z ich egzekucja w terenie.
Dodatkowo z punktu widzenia sieci, a przede wszystkim kupców, bardzo cenną funkcją Promo-Planu jest automatyzacja procesu planowania zawartości gazetek sieciowych. Oferty promocyjne od producentów są generowane w systemie i mogą być porównywane między sobą przez pryzmat wybranych kryteriów. Akceptacja lub odrzucenie ofert odbywa się w systemie, a następnie oferty są zestawione pod kategoryzację sieci i kupców.
Poza funkcją podstawową czyli zarządzaniem promocjami, Promo-Plan może zostać wykorzystany do ewaluacji gazetek sieciowych, strategicznego planowania gazetek w sieci, zarządzania mediami, kontroli egzekucji działań promocyjnych w sklepach itd.

Kontrola kosztów promocji

Kontrola kosztów promocji

Bieżąca kontrola kosztów i końcowe rozliczanie promocji często przysparza dużych trudności, ze względu na zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji. Promo-Plan pozwala na stałe monitorowanie kosztów przez wszystkie upoważnione strony a na koniec generuje rozliczenie. Jednocześnie dane kosztowe można w łatwy sposób wyeksportować do innych aplikacji w celu dalszej analizy.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Praca w jednym systemie pozwala zaoszczędzić czas, informacja zapisana raz jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba jej kopiować i wysyłać np. mailem, wystarczy zaprosić nową osobę do promocji. Poprzez wprowadzanie danych przez wielu użytkowników, unikamy duplikowania pracy oraz potrzeby łączenia danych z kilku różnych źródeł.
Dodatkowo dzięki możliwości zapisywania raz stworzonych schematów działań, przygotowanie każdej kolejnej promocji wymaga znacznie mniej czasu.

Baza wiedzy firmy

Baza wiedzy firmy

Dzięki Promo-Plan wszystkie działania promocyjne wraz z materiałami dodatkowymi zapisywane są w jednej bazie danych, a nie w dziesiątkach katalogów i programów pocztowych pracowników firmy. Dzięki temu wszyscy upoważnieniu użytkownicy mają dostęp do danych archiwalnych i wniosków. Powstała z czasem Baza Wiedzy firmy jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla zarządu, dla nowych pracowników, czy w przypadku zastępstw w firmie.