Dla producentów i usługodawców

Użytkownikami Promo-Planu w firmie produkcyjnej (dobra konsumpcyjne) są przede wszystkim działy marketingu, marketingu handlowego (trade marketingu) i sprzedaży natomiast w firmie usługowej (usługi dla ludności i usługi dla firm) są przede wszystkim działy marketingu.
Ogromną zaletą aplikacji jest możliwość wyświetlenia równocześnie na ekranie działań marketingowych i sprzedażowych przez wybrany pryzmat np. marki, zastosowanych mediów, sieci handlowej lub kanału sprzedaży. Możemy dzięki temu sprawdzić wewnętrzną spójność tych działań lub porównać działania zaplanowane z ich realizacją.
Promo-Plan pozwala na łatwe dotarcie do różnych dokumentów i danych dotyczących promocji i nowych produktów, ponieważ są one zebrane w jednym miejscu i przypisane do konkretnych akcji. Ponadto mamy możliwość szybkiego generowania indywidualnych raportów podsumowujących działania promocyjne z podziałem na działy, kategorie, marki, kanały sprzedaży, SKU / usługi, typy promocji w dowolnym ujęciu czasowym.
Poza funkcją podstawową czyli zarządzaniem procesem promocji, Promo-Plan może zostać wykorzystany do ewaluacji promocji, usprawnienia komunikacji z przedstawicielami handlowymi w terenie, uproszczenia komunikacji z sieciami detalicznymi, strategicznego planowania promocji w firmie, wprowadzenia nowych produktów na rynek, zarządzania mediami, kontroli egzekucji działań promocyjnych w punkcie sprzedaży i wiele innych.

Kontrola kosztów promocji

Kontrola kosztów promocji

Bieżąca kontrola kosztów i końcowe rozliczanie promocji często przysparza dużych trudności, ze względu na zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji. Promo-Plan pozwala na stałe monitorowanie kosztów przez wszystkie upoważnione strony a na koniec generuje rozliczenie. Jednocześnie dane kosztowe można w łatwy sposób wyeksportować do innych aplikacji w celu dalszej analizy.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Praca w jednym systemie pozwala zaoszczędzić czas, informacja zapisana raz jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba jej kopiować i wysyłać np. mailem, wystarczy zaprosić nową osobę do promocji. Poprzez wprowadzanie danych przez wielu użytkowników, unikamy duplikowania pracy oraz potrzeby łączenia danych z kilku różnych źródeł.
Dodatkowo dzięki możliwości zapisywania raz stworzonych schematów działań, przygotowanie każdej kolejnej promocji wymaga znacznie mniej czasu.

Baza wiedzy firmy

Baza wiedzy firmy

Dzięki Promo-Plan wszystkie działania promocyjne wraz z materiałami dodatkowymi zapisywane są w jednej bazie danych, a nie w dziesiątkach katalogów i programów pocztowych pracowników firmy. Dzięki temu wszyscy upoważnieniu użytkownicy mają dostęp do danych archiwalnych i wniosków. Powstała z czasem Baza Wiedzy firmy jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla zarządu, dla nowych pracowników, czy w przypadku zastępstw w firmie.